Sanse Profil

Sanseprofil

Sensory profile er, som navnet siger, en sanseprofil. Vi har alle vores helt egen, unikke sanseprofil, og for de fleste af os, giver den ikke anledning til de store udfordringer i forhold til de sanseindtryk, vi udsættes for til hverdag, og vi kan selv finde ud af at fjerne os fra eller opsøge stimuli i forhold til, hvad vi har behov for. Men nogle børn (og voksne) har et sansesystem, der ikke helt reagerer på stimuli som flertallets gør. Og for de børn kan det være en stor udfordring at komme igennem en helt almindelig hverdag med helt almindelige sanseindtryk. Der kan desuden forekomme udfordringer med selv at regulere udefrakommende stimuli ved at opsøge eller fjerne sig fra dem.
Med Sensory Profile kan man tegne et billede af barnets unikke sansesystem og- bearbejdning, og det er med til at vise, hvordan barnet sanser verden og hvordan barnet reagerer på disse indtryk.


Mærker
  Vi har desværre ingen produkter der matcher dine kriterier

  Hvad er en sanseprofil?

  Sensory Profile tager udgangspunkt i hverdagsaktiviteter og medtager sanseindtryk fra syn, lugt, smag, hørelse, balance, taktile sans (føle og berøring), aktivitetsniveau og proprioceptionen (bevægelsesindtryk). Vores sanser er konstant i brug for hele tiden at give os information om verden omkring os, og normalvis vil de fleste ubevidst filtrere de indtryk fra, der ikke er relevante i situationen. For nogle sker det ikke og de tager alle indtryk ind og ender ud i sensory overload (sensorisk overbelastning), eller de almindelige sanseindtryk er ikke stærke nok til at holde opmærksomheden, og barnet virker fraværende, svært at komme i kontakt med og bliver understimuleret. 

  Sensory Profile er ikke et diagnoseredskab, da den ikke viser fejl eller sygdomme i vores sansesystem. Den tager udgangspunkt i, at vi alle er unikke, og med hvert vores unikke sansesystem, og derfor vil man se at, især for de yngre børn, der er normalområdet meget bredt.
  Det er dog sådan, at forskellige diagnoser kan påvirke sansebearbejdningen, og derfor vil man også se, at der blandt børn med f.eks. autisme, ADHD eller ADD er en højere forekomst af børn med sanseintegrationsvanskeligheder.
  Det er dog vigtigt at huske, at selvom der er områder i profilen, hvor barnet ligger udenfor normalen, så skal man kun gøre noget ved det, hvis det er et problem i hverdagen.

  Sensory Profile kortlægger altså, hvordan barnet sanser verden og hvordan barnet reagerer på disse indtryk. Med en sanseprofil kan man helt konkret se, hvordan man bedst kan støtte barnet, der måske har en lidt atypisk sanseprofil, så mange konflikter og frustrationer undgås.
  Man får altså svar på, hvorfor barnet reagerer som det gør på forskellige stimuli, samt hvordan omgivelserne kan tilpasses barnets sansesystem, og eventuelt om der er ting, man kan eller bør træne.

  Hvem kan have glæde af en sanseprofil?

  Det er relevant at lave en sanseprofil hvis: 

  • Barnets sansebearbejdning giver udfordringer med at klare en almindelig hverdag. 
  • Barnet reagerer uhensigtsmæssigt på almindelige stimuli, og det giver udfordringer i forhold til at kunne følge en almindelig hverdag.
  • Barnets livskvalitet er påvirket af problemer med at bearbejde hverdagens sanseindtryk.
  • Barnets udvikling bliver påvirket af vanskeligheder med sanseintegrationen.
  • Børn med spisevanskeligheder og kræsenhed.

  Hvad viser sanseprofilen?

  En sanseprofil gør os klogere på, om barnet er sansesøgende, sensorisk sky, sensorisk følsom eller har nedsat registrering. Barnet kan godt være flere af tingene, og det vil profilen også vise.

  For profilen til Toddler 7 måneder til 2,11 år får man overblik over:

  • Generel bearbejdning af indtryk
  • Bearbejdning af høre- og lydindtryk
  • Bearbejdning af synsindtryk
  • Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk
  • Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk
  • Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden
  • Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk

   

  For profilen til børn 3 -14 år får overblik over den sensoriske bearbejdning af:

  • Høre- og lydindtryk
  • Synsindtryk
  • Føle- og berøringsindtryk
  • Udholdenhed og muskelspænding relateret til bearbejdning af sanseindtryk
  • Sanseindtryk i og omkring munden

  Og det bliver sat i relation til:

  • Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk
  • Følelsesmæssige og sociale reaktioner relateret til bearbejdning af sanseindtryk
  • Opmærksomhed på baggrund af bearbejdning af sanseindtryk

  For skoleudgaven får man overblik over den sensoriske bearbejdning af:

  • Høre- og lydindtryk
  • Synsindtryk
  • Føle- og berøringsindtryk
  • Balance- og bevægelsesindtryk

  Samt adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk.

  De 4 skolefaktorer giver desuden et unikt indblik i sanseprofilen i relation til skolen:

  • Skolefaktor 1: Afspejler elevens behov for støtte i indlæringssituationer.
  • Skolefaktor 2: Afspejler elevens opmærksomhed i indlæringssituationer.
  • Skolefaktor 3: Afspejler hvordan eleven tolererer sanseindtryk i indlæringssituationer.
  • Skolefaktor 4: Afspejler graden med hvilken eleven deltager i indlæringssituationer.

  Særligt omkring Sensory Profile Infant:

  Da et spædbarns sansesystem slet ikke er færdigudviklet, og da et spædbarn ikke selv har mulighed for at opsøge eller aktivt fravælge stimuli, så kan man ikke sige noget om, hvor vidt barnet har passive eller aktive strategier til at regulere sanseindtryk. Derfor kan man ikke sige noget om, hvilken/ hvilke af de 4 kvadranter sensorisk følsom, sensorisk sky, sansesøgende eller nedsat registrering barnet tilhører. 

  Man får til gengæld overblik over generel bearbejdning af indtryk samt bearbejdningen af:

  • Høre- og lydindtryk
  • Synsindtryk
  • Føle- og berøringsindtryk
  • Udholdenhed og muskelspænding relateret til bearbejdning af sanseindtryk
  • Sanseindtryk i og omkring munden

   

  Hvad er med i prisen?

  Indledende samtale på klinik, online eller over telefon med introduktion til skemaet.
  Tegning af komplet sanseprofil på børn i alderen 0-16 år.
  udarbejdelse af rapport med konkrete værktøjer til brug derhjemme, i institutionen eller i skolen.
  Afsluttende samtale, hvor vi gennemgår profilen og rapporten, og I har mulighed for at stille spørgsmål, samt få konkrete råd og vejledning i forhold til sanseprofilen.

  Hvad koster det?

  Sensory Profile Infant 0-6 måneder: 900,-

  Sensory Profile Toddler 7 måneder – 2,11 år: 1200,-

  Sensory Profile Child 3 – 14 år: 1500,-

  School Companion 3 – 14 år: 1500,-